Správa komunikací

Správa komunikací

Evidence stavebních povolení týkajících se zásahů do městských komunikací, kolaudací staveb týkajících se zásahu do městských komunikací. Vydávání vyjádření při zásahu do tělesa městské komunikace a podmínek při tomto zásahu. Přebírání překopů v městských komunikacích a jejich následné prohlížení v záruční době a případné zařizování jejich oprav.
Kontakt:
Ing. Jozef Opina
tel. 468 002 056
mobil. 604 947 881inet24 © 2019