Správa a údržba hřbitovů

Hřbitov

Organizace zajišťuje správu a údržbu hřbitova sv.Michaela, Centrálního hřbitova a hřbitova v obci Lezník - celkem cca 2000 hrobových míst. Součástí správy je uzavírání nájemních smluv na hrobová místa a výlep parte v 10 k tomu určených skříňkách. Cena výlepu je 3,00 Kč za kus a den. Údržba zahrnuje pravidelný úklid cest, sečení trávy, postřik Roundupem, plení růžiček, stříhání tůjí a živých plotů, strojní a ruční úklid sněhu, posyp cest inertním materiálem.
Kontakt:
Ludmila Felcmanová
tel.: 461 721 796
mobil: 739 046 688

inet24 © 2019