Čištění komunikací a likvidace odpadu

Čištění komunikací a likvidace odpadu

V zimním období se v rámci údržby jedná o pluhování sněhu a posyp komunikací inertním materiálem, v letním období provádíme čištění komunikací zametacím vozem, čištění kanálových vpustí a mytí vozovek.
Kontakt:
Milan Pazlar
tel. 468 002 056
mobil. 603 514 647

inet24 © 2019