Kotelna Jiráskova 613

Charakteristika:

Teplovodní nízkotlaká domovní kotelna na zemní plyn. Kotelna je osazena dvěma kotli VAILLANT VK 48/1-E s atmosferickými hořáky. Zabezpečovací zařízení otopné soustavy tvoří jedna tlaková expanzní nádrž o objemu 110 litrů.Ekvitermní regulaci v závislosti na venkovní teplotě zajišťuje regulátor VAILLANT VRC BB. Ohřev TUV je zabezpečován nepřímo topený ohřívač VAILLANT VIH 300 o objemu 300 litrů.
Kotelna slouží jako zdroj tepla pro přípravu TUV a vytápění bytového domu Jiráskova 613 s 12 bytovými jednotkami.

Parametry:

zařízenítypvýkon [MW]jm. teplota [°C]
Kotel K1VAILLANT VK 48/1-E0,048105
Kotel K2VAILLANT VK 48/1-E0,048105
Celkový výkon0,096 

Vývoj odběrů tepelné energie:

2000446 GJ
2001462 GJ
2002448 GJ
2003478 GJ
2004459 GJ
2005416 GJ
2006386 GJ
2007340 GJ
2008309 GJ
2009316 GJ
2010321 GJ
2011271 GJ
2012275 GJ
Bytový dům Jiráskova 613
Kotle VAILLANT VK 48/1 E
Příprava TUV

Kotelna 9.května

Charakteristika:

Teplovodní nízkotlaká domovní kotelna na zemní plyn. Kotelna je osazena dvěma kotli HYDROTHERM EUROTEMP 1 ET - 75 s atmosferickými hořáky .Provoz kotlů je řízen elektronickými regulátory HYDROTHERM EUROMATIC ED, které jsou součástí kotlů. Při dálkovém automatickém ovládání je další kotel v navoleném pořadí připojován od poklesu teploty a s nastaveným časovým zpožděním z důvodu omezení krátkodobých výkyvů teploty vratné vody.
Kotelna slouží jako zdroj tepla pro bytový dům 9.května 874-875 s 16 bytovými jednotkami.

Parametry:

zařízenítypvýkon [MW]jm. teplota [°C]
Kotel K1HYDROTHERM EUR. ET - 750,075105
Kotel K2HYDROTHERM EUR. ET - 750,075105
Celkový výkon0,150 

Vývoj odběrů tepelné energie:

2000621 GJ
2001744 GJ
2002670 GJ
2003627 GJ
2004603 GJ
2005553 GJ
2006491 GJ
2007430 GJ
2008403 GJ
2009396 GJ
2010470 GJ
2011383 GJ
2012407 GJ
Bytový dům 9.května
Kotle HYDROTHERM EUROTEMP 1 ET - 75
Kotle HYDROTHERM EUROTEMP 1 ET - 75

Kotelna Penzion

Charakteristika:

Nízkotlaká teplovodní domovní plynová kotelna na zemní plyn. Kotelna je osazena třemi kotli ETRA 260. Provoz kotlů je řízen a zabezpečován vlastní automatikou s pevně nastaveným algoritmem podle zadané teploty výstupní vody. Kotle pracují ve výkonových stupních 0 – 60 – 100%.
Kotelna slouží jako zdroj tepla pro ohřev TUV a vytápění Domu s pečovatelskou službou – Penzion. Z kotelny je dodávána TUV a teplo pro vytápění do 72 bytů. Dále jsou vytápěny kanceláře a ostatní nebytové prostory.

Parametry:

zařízenítypvýkon [MW]jm. teplota [°C]
Kotel K1ETRA 2600,260105
Kotel K2ETRA 2600,260105
Kotel K3ETRA 2600,260105
Celkový výkon0,780 

Vývoj odběrů tepelné energie:

20002 559 GJ
20012 765 GJ
20022 527 GJ
20032 591 GJ
20042 632 GJ
20052 494 GJ
20062 438 GJ
20072 224 GJ
20082 278 GJ
20092 363 GJ
20102 624 GJ
20112 263 GJ
20122 432 GJ
Dům s pečovatelskou službou - penzion
Kotle ETRA 260
Řídící jednotka AUTRON

Kotelna Riegrova

Charakteristika:

Teplovodní nízkotlaká domovní kotelna na zemní plyn. Kotelna je osazena dvěma kotli VAILLANT VK 48/1-1XE s atmosferickými hořáky. Ekvitermní regulaci v závislosti na venkovní teplotě zajišťuje regulátor VAILLANT VRC BB.
Kotelna slouží jako zdroj tepla nebytových prostor ( kanceláří ) na ulici Riegrova 52.

Parametry:

zařízenítypvýkon [MW]jm. teplota [°C]
Kotel K1VAILLANT VK 48/1-1XE0,048105
Kotel K2VAILLANT VK 48/1-1XE0,048105
Celkový výkon0,096 

Vývoj odběrů tepelné energie:

2000231 GJ
2001287 GJ
2002271 GJ
2003285 GJ
2004283 GJ
2005291 GJ
2006255 GJ
2007267 GJ
2008279 GJ
2009257 GJ
2010309 GJ
2011219 GJ
2012247 GJ
Objekt Riegrova 52
Kotle VAILLANT VK 48/1-1XE

Kotelna ZŠ Masarykova

Charakteristika:

Teplovodní nízkotlaká domovní kotelna na zemní plyn. Kotelna je osazena čtyřmi kotli STIEBEL ELTRON HYDROTHERM MULTITEMP SCIROCCO MV 300.1. Dvojice kotlů jsou spojeny a tvoří dohromady dvě samostatné tepelné centrály. Kotle jsou vybaveny atmosferickými hořáky s řízeným předsměšováním. Kromě samostatné regulace každého kotle je instalována i regulace nadřazená s řídícím systémem GFR.
Kotelna slouží jako zdroj tepelné energie pro ZŠ Masarykova.

Parametry:

zařízenítypvýkon [MW]jm. teplota [°C]
Kotel K1HYDROTHERM MV 300.10,600105
Kotel K2HYDROTHERM MV 300.10,600105
Celkový výkon1,200 

Vývoj odběrů tepelné energie:

20002 649 GJ
20013 150 GJ
20022 992 GJ
20033 266 GJ
20043 420 GJ
20053 469 GJ
20063 182 GJ
20072 667 GJ
20082 668 GJ
20092 648 GJ
20102 917 GJ
20112 404 GJ
20122 542 GJ
ZŠ Masarykova
Tepelná centrála STIEBEL ELTRON HYDROTHERM MULTITEMP SCIROCCO MV 300.1
Část technologie kotelny

Kotelna Hegerova 983

Charakteristika:

Teplovodní nízkotlaká domovní kotelna na zemní plyn. Kotelna je osazena dvěma kotli FEROMAT GBFN 3.68 Z. Ekvitermní regulaci v závislosti na venkovní teplotě zajišťuje pomocí trojcestného ventilu Belimo řídí systém PROMOS PL 2. Ohřev teplé užitkové vody je zajištěn rychloohřívačem HOVAL Combi 500 ER o objemu 500 litrů.
Kotelna slouží jako zdroj tepla pro přípravu TUV a vytápění bytového domu Hegerova 983 s 12 bytovými jednotkami. Zdroj tepelné energie provozuje T.E.S. s.r.o. Polička od dubna roku 2006.

Parametry:

zařízenítypvýkon [MW]jm. teplota [°C]
Kotel K1FEROMAT GBFN 3.68 Z.0,068105
Kotel K2FEROMAT GBFN 3.68 Z.0,068105
Celkový výkon0,136 

Vývoj odběrů tepelné energie:

2006337 GJNakoupené teplo
2006252 GJVyrobené teplo
2006589 GJTeplo celkem
2006589 GJTeplo celkem
2007512 GJ
2008510 GJ
2009500 GJ
2010531 GJ
2011445 GJ
2012468 GJ
kotle FEROMAT GBFN 3.68 Z.
Rychloohřívač HOVAL Combi 500 ER a expanzní nádoba Reflex 400 litrů
Řídí systém PROMOS PL 2.
Úpravna vody s automatickým změkčovacím filtrem AF s doplňovacím zařízením TDS 1

Kotelna Hegerova 984

Charakteristika:

Teplovodní nízkotlaká domovní kotelna na zemní plyn. Kotelna je osazena dvěma kotli FEROMAT GBFN 3.4/49. Ekvitermní regulaci v závislosti na venkovní teplotě zajišťuje pomocí trojcestného ventilu Belimo řídí systém PROMOS PL 2. Ohřev teplé užitkové vody je zajištěn rychloohřívačem HOVAL Combi 300 ER o objemu 300 litrů.
Kotelna slouží jako zdroj tepla pro přípravu TUV a vytápění bytového domu Hegerova 984 s 8 bytovými jednotkami. Zdroj tepelné energie provozuje T.E.S. s.r.o. Polička od dubna roku 2006.

Parametry:

zařízenítypvýkon [MW]jm. teplota [°C]
Kotel K1FEROMAT GBFN 3.4/490,049105
Kotel K2FEROMAT GBFN 3.4/490,049105
Celkový výkon0,136 

Vývoj odběrů tepelné energie:

2006274 GJNakoupené teplo
2006210 GJVyrobené teplo
2006484 GJTeplo celkem
2007396 GJ
2008380 GJ
2009384 GJ
2010406 GJ
2011346 GJ
2012334 GJ
kotle FEROMAT GBFN 3.4/49
Rychloohřívač HOVAL Combi 300 ER a úpravna vody s automatickým změkčovacím filtrem AF s doplňovacím zařízením TDS 1
Řídí systém PROMOS PL 2.
Expanzní nádoba Reflex 250 litrů
Část technologie kotelny

Kotelna Zákrejsova 379

Charakteristika:

Teplovodní nízkotlaká domovní kotelna na zemní plyn. Kotelna je osazena dvěma kondenzačními závěsnými kotli Baxi LUNA HT 1450. Ekvitermní regulace v závislosti na venkovní teplotě zajišťuje kaskádní regulátor Siemens RVA 47.320.
Kotelna slouží jako zdroj tepla pro vytápění bytového domu Zákrejsova 379 s 6 bytovými jednotkami. Kotelna byla nově zbudována v roce 2006 a nahradila původní uhelnou kotelnu, která již nevyhovovala emisním limitům. Kotelna je v provozu od září 2006.

Parametry:

zařízenítypvýkon [MW]jm. teplota [°C]
Kotel K1Baxi LUNA HT 14500,04580
Kotel K2Baxi LUNA HT 14500,04580
Celkový výkon0,090 

Vývoj odběrů tepelné energie:

10.-12.200677 GJ
2007187 GJ
2008205 GJ
2009198 GJ
2010204 GJ
2011131 GJ
2012144 GJ
Závěsné kondenzační kotle Baxi LUNA HT 1450

inet24 © 2019