Kotelna Jiráskova

Charakteristika:

Nízkotlaká teplovodní kotelna na zemní plyn. Technologie kotelny byla modernizována v roce 1995. Kotelna je osazena dvěma kotli EQUIP TECHNIC TECHNOBLOC HR 2 a jedním kotlem CHAPPÉE XR 415 francouzské výroby. Příprava TUV je zajišťována centrálně v kotelně pomocí deskových výměníků. Pro případy špičkových odběrů jsou využívány 2 boilery o objemu 2 x 10 m3. Dodávka TUV je zajišťována prostřednictvím samostatného cirkulačního potrubního okruhu. Systém teplovodního vytápění je tlakově závislý, propojen s topnými okruhy jednotlivých odběratelů. Rozvody ÚT a TUV jsou z roku 1975 a jsou vedeny převážně v neprůlezných kanálech. Z kotelny je zásobováno teplem a TUV 236 bytových jednotek v bytových domech, zvláštní škola a prodejna potravin.

Parametry:

zařízenítypvýkon [MW]jm. teplota [°C]
Kotel K1EQUIP TECHNIC HR 21,100105
Kotel K2CHAPPÉE XR 4150,775105
Kotel K2EQUIP TECHNIC HR 21,100105
Celkový výkon2,975 

Vývoj odběrů tepelné energie:

200011 290 GJ
200112 535 GJ
200210 367 GJ
200310 112 GJ
2004 9 931 GJ
2005 9 661 GJ
2006 9 069 GJ
20077 694 GJ
20087 215 GJ
20096 940 GJ
20107 443 GJ
20116 573 GJ
20126 829 GJ
Objekt kotelny Jiráskova
Kotle TECHNOBLOC HR 2 a CHAPPEÉ XR 415
Řídící systém GFR
Frekvenční měnič otáček Danfos
Cirkulační čerpadlo TUV

Kotelna Hegerova

Charakteristika:

Nízkotlaká teplovodní kotelna na zemní plyn. Kotelna je osazena čtyřmi kotli ČKD Dukla PGVE 65 rok výroby 1991.Systém teplovodního vytápění je tlakově závislý, propojen s topnými okruhy jednotlivých odběratelů. Pro větší část odběratelů slouží původní rozvody ÚT a TUV z roku 1991, které jsou vedeny převážně v neprůlezných kanálech. Tyto potrubní rozvody jsou provedeny čtyřtrubkou. V roce 2000 byla vybudována nová potrubní trasa z předizolovaného potrubí bezkanálovou technologií z důvodu vzniku nových odběrných míst bytového charakteru. Příprava TUV je pro větší část odběratelů zajišťována centrálně v kotelně prostřednictvím samostatného cirkulačního potrubního okruhu. V nově vzniklých odběrných místech jsou instalovány pro každý byt vlastní předávací stanice TUV. Z kotelny je zásobováno teplem 8 bytových domů s celkem 344 byty.

Parametry:

zařízenítypvýkon [MW]jm. teplota [°C]
Kotel K1ČKD Dukla PGVE 650,670105
Kotel K2ČKD Dukla PGVE 650,670105
Kotel K3ČKD Dukla PGVE 650,670105
Kotel K4ČKD Dukla PGVE 650,670105
Celkový výkon2,680 

Vývoj odběrů tepelné energie:

200010 168 GJ
200111 158 GJ
200210 476 GJ
200311 297 GJ
200410 127 GJ
20059 657 GJ
20069 472 GJ
20079 012 GJ
20088 970 GJ
20098 571 GJ
20108 577 GJ
20117 347 GJ
20127 087 GJ
Objekt kotelny Hegerova
Kotle ČKD Dukla PGVE 65
Řídící systém GFR
Zásobníky TUV
Část technologie kotelny

Kotelna Zákrejsova

Charakteristika:

Nízkotlaká teplovodní kotelna na zemní plyn. Kotelna je osazena dvěma kotli CHAPPÉE XG 28 a CHAPPÉE XG 27, rok výroby 1995. Otopná soustava s nuceným oběhem je rozdělena do dvou okruhů. Primární a sekundární okruh je oddělen vyrovnávačem hydraulických tlaků. Vzhledem k vysokým tepelným ztrátám bylo v roce 2003 nahrazeno původní čtyřtrubkové potrubí v neprůlezném kanále novým čtyřtrubkovým předizolovaným potrubím bezkanálovou technologií. Slouží k propojení pouze dvou bytových domů. V rozvodech je vedena topná voda pro ÚT a zvlášť topná voda pro ohřev TUV. TUV se připravuje v boilerech samostatně v obou domech. Samostatně je měřena spotřeba tepla pro ÚT a pro přípravu TUV.
Kotelna slouží jako zdroj tepla pro přípravu TUV a vytápění dvou bytových domů s 16 byty.

Parametry:

zařízenítypvýkon [MW]jm. teplota [°C]
Kotel K1CHAPPÉE XG 280,670105
Kotel K2CHAPPÉE XG 270,670105
Celkový výkon0,185 

Vývoj odběrů tepelné energie:

2000953 GJ
20011 049 GJ
2002869 GJ
2003955 GJ
2004957 GJ
2005858 GJ
2006856 GJ
2007772 GJ
2008737 GJ
2009692 GJ
2010770 GJ
2011651 GJ
2012628 GJ
Bytový dům Zákrejsova 565 - 566
Kotle CHAPPÉE XG 28 a XG 27
Zásobník TUV


inet24 © 2019