Kotelna Svépomoc

Charakteristika:

Nízkotlaká teplovodní kotelna byla v roce 1989 rekonstruována na zemní plyn. V roce 2002 z důvodu předimenzovanosti zdroje a vlivem velkých tepelných ztrát v čtyřtrubkových rozvodech byla modernizována celá soustava. Kotelna byla osazena dvěmi novými kotli Viessmann a jedním původním kotlem VKG 2,5, který byl modernizován. Původní čtyřtrubkové kanálové rozvody byly nahrazeny dvoutrubkovým předizolovaným potrubím při použití bezkanálové technologie. Odběrná místa byla vybavena celkově šestnácti tlakově závislými domovními předávacími stanicemi (DPS). DPS jsou monitorovány v centrálním dispečinku, který je umístěn ve velínu kotelny. DPS zabezpečují ekvitermní vytápění objektů včetně přípravy teplé užitkové vody. Z kotelny Svépomoc je dodáváno teplo do 8 bytových domů s 340 byty, základní školy, mateřské školy a rehabilitačního střediska. Kotelna patří k největším výrobním zařízením z pohledu výroby tepla.

Parametry:

zařízenítypvýkon [MW]jm. teplota [°C]
Kotel K1VKG 2,52,90105
Kotel K2Viessmann Vitoplex 1001,12105
Kotel K2Viessmann Vitoplex 1001,12105
Celkový výkon5,14 

Vývoj odběrů tepelné energie:

200020 046 GJ
200122 121 GJ
200218 274 GJ
200316 597 GJ
200415 438 GJ
200514 321 GJ
200612 342 GJ
200710 930 GJ
200810 499 GJ
200910 681 GJ
201011 478 GJ
201110 066 GJ
201210 050 GJ
Objekt kotelny Svépomoc
Kotle K2 a K3 - Viessmann Vitoplex 100
Kotel K1 - VKG 2,5
Oběhová čerpadla
Řídící dispečink
Domovní předávací stanice (DPS)

inet24 © 2019