Bytová správa

Kontakt:
Martin Vinař
tel. 461 725 195
mobil. 736 272 900

Zdeňka Benešová
Iveta Svatošová
tel. 461 725 195
mobil. 739 451 218

Václav Pražan (údržbář)
tel. 461 725 195

Zajišťujeme správu obecních i soukromých domů. Tato činnost zahrnuje, v souladu se smlouvou uzavřenou s vlastníkem, zabezpečování veškerých služeb poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostorů, udržování a opravy obytných domů, jejich společných částí a vybavení včetně příslušenství domu.

Jedná se zejména o:

Dále zajišťujeme administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu, vybírání nájemného, příspěvků do fondu oprav od vlastníků jednotek na náklady spojené se správou společných částí domu, vedeme evidenci nákladů vzniklých se zajišťováním správy domu, evidenci plateb vlastníků jednotek, vedeme účetnictví domu podle zákona č. 563/1991 Sb.

Za výkon správy účtujeme měsíčně 151 Kč včetně 21 % DPH za bytovou jednotku.
V současné době zajišťujeme správu domů s celkem 1050 bytů a nebytových prostor.
Bytová správa
Bytová správa

inet24 © 2019